ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی، آذر ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

Sixth International Conference on Agricultural Sciences, Environment, Urban and Rural Development

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی