کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

International Conference on Agricultural Science, Environment, Urban and Rural Development

پوستر کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور مركز بين الملل گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی