دهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی، تیر ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

10th International Conference on Agriculture, Environment, Urban and Rural Development

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

دهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی