پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی، تیر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

International Conference on Agricultural Sciences, Environment, Urban and Rural Development

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی