نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی، اسفند ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

9th International Conference on Agriculture, Environment, Urban and Rural Development

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی