چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

4th International Conference on Agriculture, Environment, Urban and Rural Development

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي - دانشگاه نيوويژن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی