دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

The 10th National Conference on Education and Human Capital Development

پوستر دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی