نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، خرداد ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

Ninth National Conference on Education and Development of Human Capital

پوستر نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی