یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

The 11th International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول