دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، دی ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

The 10th International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول