ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، خرداد ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

6th International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول