نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، تیر ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

Ninth International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول