سومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

Third International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

سومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول