هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، مهر ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

Seventh International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول