چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول، تیر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

Fourth International Conference on Political Science, International Relations and Transformation

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول