سیزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

13th International Conference on Sustainable Development and Urban Construction

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

سیزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ توسط ،مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری