یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۴۰۰

یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

11th International Conference on Sustainable Development and Urban Development

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری