هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری، آذر ماه ۱۳۹۷

هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری

Eighth International Conference on Sustainable Development, Urban Development and Reconstruction

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری

هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری