سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

3th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

پوستر سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،موسسه آموزش عالي دانش پژوهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری