دوازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

12th International Conference on Sustainable Development and Urban Construction

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

دوازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ توسط ،مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری