هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۳۹۶

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

7th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،داره كل راه و شهرسازي استان اصفهانشركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری