نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری، آذر ماه ۱۳۹۸

نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری

9th International Conference on Sustainable Development and Urban Development

پوستر نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری

نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو،موسسه آموزش عالي دانش پژوهان پيشرو در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری