ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

6th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 چالش‌ها و راهکارهای توسعه شهری پایدار 
-شکل شهر 
- شاخص‌های شهر پایدار 
- ساختارهای شهری 
-مرمت شهری 
-منظر شهری

نقش معماری و شهرسازی در دستیابی به توسعه پایدار 
- الگوهای ساختمان پایدار 
- الگوهای مدیریت ساختمان 
- معماری بومی و اقلیمی 
- مواد و مصالح پایدار

نقش مهندسی عمران در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
-مقاوم سازی ساخت و ساز شهری 
- مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای 
- مصالح نوین یا بومی در سازه پایدار 
- نقش محیط زیست در توسعه پایدار 
- مهندسی راه و حمل و نقل شهری و بین شهری

بهینه‌ سازی مصرف انرژی در توسعه پایدار
- فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان 
- پایش، کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه 
- دورنمای بلندمدت فناوری های انرژی زیست محیطی در توسعه پایدار

فناوری اطلاعات در توسعه پایدار
- نقش معماری نوین در ساخت و ساز پایدار 
- صنعت و فناوری اطلاعات در مدیریت هوشمند ساختمان 
- نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگریمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری