پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

5th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

 چالش ها و راهکارهای توسعه شهری پایدار 
-شکل شهر 
- شاخص‌های شهر پایدار 
-ساختارهای شهری 
-مرمت شهری 
-منظر شهری


نقش معماری و شهرسازی در دستیابی به ساختمان پایدار 
-الگوهای ساختمان پایدار 
-الگوهای مدیریت ساختمان 
-معماری بومی و اقلیمی 
-مواد و مصالح پایدار


نقش مهندسی عمران در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
- مقاوم سازی ساخت و ساز شهری 
- مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای 
- مصالح نوین یا بومی پایدار در سازه 
- عناصر زیست محیطی ساخت و ساز


بهینه سازی مصرف انرژی در توسعه پایدار
-فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان 
-پایش، کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه 
-دورنمای بلندمدت فناوری های انرژی زیست محیطی در توسعه پایدار


 صنعت و فناوری اطلاعات در توسعه پایدار
- نقش معماری نوین در ساخت و ساز پایدار 
- صنعت و فناوری اطلاعات در مدیریت هوشمند ساختمان 
- نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگریمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری