اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

1th International Conference on Sustainable development & Urban Construction

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری