بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۰

بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

28th National Iranian Food Science and Technology Congress

پوستر بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علوم و صنایع غذایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران