هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، مهر ماه ۱۳۸۷

هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی

18 National Congress of Food Industry

هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۷ توسط ،انجمن علوم و صنایع غذایی ایرانانجمن متخصصين علوم و صنايع غذايي ايران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی