بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

27th Iranian Food Science and Technilogy Congress

پوستر بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علوم و صنایع غذایی ایرانانجمن علوم و صنايع غذايي ايران در شهر باوى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران