بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، آبان ماه ۱۳۹۲

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

21st National Congress of Food Science and Technology

پوستر بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شیراز،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران