بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، شهریور ماه ۱۳۹۳

بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

22nd International Congress on Food Technology

بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی