دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

The 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology

پوستر دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران

دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علوم و صنایع غذایی ایرانانجمن علوم و صنايع غذايي ايران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران