بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، آذر ماه ۱۳۹۰

بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

20th International Congress on Food Technology

بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی