سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

3rd International and 26th National Iranian Food Science and Technology Congress

پوستر سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علوم و صنایع غذایی ایرانانجمن علوم و صنايع غذايي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران