بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ، مهر ماه ۱۳۹۴

بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

23st National Congress of Food Science and Technology

پوستر بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران

بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران