سومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط

Third International Conference and 21st National Conference on Environmental Health

پوستر سومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط

سومین همایش بین المللی و بیست و یکمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید.