دومین همایش ملی بهداشت محیط، آبان ماه ۱۳۷۸

دومین همایش ملی بهداشت محیط

02nd National Congress On Environmental Health

دومین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۷۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهداشت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بهداشت محیط