دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، آبان ماه ۱۳۸۸

دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

12th National Congress On Environmental Health

دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط