سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط، آبان ماه ۱۳۸۹

سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

13th National Congress On Environmental Health

سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط