چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط، آبان ماه ۱۳۹۰

چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

14th National Congress On Environmental Health

چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط