پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط، آبان ماه ۱۳۹۱

پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

15th National Congress On Environmental Health

پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط