شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، مهر ماه ۱۳۹۲

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

16th the national conference on environmental health

پوستر شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز،انجمن علمی بهداشت محیط ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران