سومین همایش ملی بهداشت محیط، آذر ماه ۱۳۷۹

سومین همایش ملی بهداشت محیط

03rd National Congress On Environmental Health

سومین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی بهداشت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی بهداشت محیط