ششمین همایش ملی بهداشت محیط، مهر ماه ۱۳۸۲

ششمین همایش ملی بهداشت محیط

06th National Congress On Environmental Health

ششمین همایش ملی بهداشت محیط در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی بهداشت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی بهداشت محیط