دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن، خرداد ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن

12th conference on heat exchangers, chiller and cooling tower

پوستر دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن

دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه کاشان،هم انديشان انرژي كيميا و نشريه مبدل گرمايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن