پنجمین همایش مبدل های گرمایی، آبان ماه ۱۳۹۲

پنجمین همایش مبدل های گرمایی

Fifth Conference on Heat Exchangers

پوستر پنجمین همایش مبدل های گرمایی

پنجمین همایش مبدل های گرمایی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۲ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش مبدل های گرمایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش مبدل های گرمایی