سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی، آبان ماه ۱۳۹۰

سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

3rd International Conference on Heat Exchange Application in Oil and Energy Industries

پوستر سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۰ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی