یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن، آذر ماه ۱۳۹۸

یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن

11th conference on heat exchangers, chiller and cooling tower

پوستر یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن

یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه کاشان،دانشگاه دولتي كاشان- هم انديشان انرژي كيميا و نشريه مبدل گرمايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن