یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن، آذر ماه ۱۳۹۸

یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن

11th conference on heat exchangers, chiller and cooling tower

پوستر یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن

یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه کاشان،هم انديشان انرژي كيميانشريه مبدل گرمايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن