دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی، آبان ماه ۱۳۸۹

دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

2nd International Conference on Heat Exchange Application in Oil and Energy Industries

دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی