چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی، آبان ماه ۱۳۹۱

چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

4th International Conference on Heat Exchange Application

پوستر چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی