دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن، آذر ماه ۱۳۹۷

دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن

10th conference on heat exchangers, chiller and cooling tower

پوستر دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن

دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه کاشان،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس مبدل های گرمایی، چیلر و برج خنک کن